Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van CDW nodigt haar leden uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op maandag 17 december om 20.00 uur in de kantine van ons complex. Het bestuur is op zoek naar nieuwe bestuursleden en roept haar leden uitdrukkelijk op zich aan te melden voor een functie binnen het bestuur van onze mooi club. De intentie is om tijdens de ALV de stemming en/of benoeming te houden van de aangemelde kandidaten.

Neem contact op met een van de huidige bestuursleden indien u vragen heeft of meer informatie zou willen. Interesse kunt u kenbaar maken via een mail aan: secretaris@cdw.nl.

De definitieve agenda zal voor de vergadering digitaal beschikbaar worden gesteld (website).

Voorlopige agendapunten:

 • Notulen vorige vergadering
 • Stand van zaken
 • Voorstel en vaststelling contributie vanaf seizoen 2019-2020
 • Jaarverslag
 • Verslag kascontroleCo
 • Benoeming kandidaten kascontrole
 • Begroting
 • Voorgenomen besluit nieuwbouw kantine:
 • *  nieuwbouw kantine, nader uit te werken door te vormen projectgroep
  of
  *  verbouw bestaande kantine, verder uitwerken door te vormen projectgroep
 • Benoeming nieuwe bestuursleden
 • Rondvraag
 • Afsluiting

Belangrijk punt is de (mogelijke) nieuwbouw van de kantine van CDW. Dit betekent nogal wat voor de financiële middelen van de club en de inzet van haar (bestuurs)leden de komende jaren. Graag wil het bestuur de leden hierover informeren en vraagt om (in)stemming over de uit te zetten koers voor de komende jaren.

Kortom een belangrijke vergadering waar u bij wilt zijn indien u onze club een warm hart toedraagt. Graag zien wij u 17 december!

Bestuur sv CDW


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*