Wellicht hebben jullie vernomen dat Zembla een nieuwe aflevering heeft uitgezonden over het rubbergranulaat in kunstgrasvelden (zie bijlage voor de aankondiging). Wij kunnen ons voorstellen dat dit nieuwe vragen bij jullie oproept. Om deze reden sturen wij jullie bijgevoegde informatie die wij van de gemeente en Stichting Wijksport mochten ontvangen.

Europees en Amerikaans onderzoek

Naast het eerdere onderzoek van het RIVM van december 2016  zijn de resultaten van het onderzoek in Amerika naar rubbergranulaat en voorkomende gevallen van kanker, in het bijzonder bij keepers, zeer recent gepubliceerd (zie bijlage). De belangrijkste conclusie is dat er geen causaal verband te leggen valt, wat leidt tot o.a. de volgende aanbeveling: “The Washington State Department of Health recommends that people who enjoy soccer continue to play regardless of the type of field surface.”

Zoals reeds bekent voert het European Chemicals Agency momenteel in opdracht van de Europese Commissie onderzoek uit naar de samenstelling van de stoffen van rubbergranulaat en de effecten daarvan op de gezondheid van mensen. Wij verwachten de resultaten daarvan in het voorjaar van  2017.  Mede n.a.v. deze rapportage zal een hernieuwde discussie in Europees verband gevoerd worden over de twee verschillende normen voor mengsels en producten. Zodra hierover iets nieuws te melden valt zullen wij u daarover uiteraard informeren.

Standpunt gemeente, RIVM, GGD GHOR, KNVB, VSG.

Als gemeente volgen wij het standpunt van de Vereniging Sport en Gemeenten, het RIVM, GGD GHOR en de KNVB dat het spelen op met rubber ingestrooid kunstgras veilig is om op te spelen. Het onderzoek van RIVM van eind december 2016 en het recent gepubliceerde Amerikaanse onderzoek geeft ook geen andere inzichten.

 Vragen:

Het RIVM heeft een document opgesteld met hierin de veel gestelde vragen. Dit kunt u gebruiken op het moment dat leden vragen aan u hebben. (zie bijlage)

Als gemeente vertrouwen wij erop u hiermee voor nu voldoende geïnformeerd te hebben. Mocht u nog vragen hebben over het gemeentelijk standpunt dan horen wij dat uiteraard graag. Mocht u nog vragen hebben over eerdere onderzoeken dan verwijzen wij u hiervoor graag naar de site van de KNVB.

 15 februari: REACTIE RIVM OP ONDERZOEK VU

Een team onder leiding van Prof. Jacob de Boer heeft onderzoek gedaan naar de effecten van stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat. De VU maakt hierbij gebruik van zebravissen-embryo’s. Het RIVM heeft contact gezocht met het onderzoeksteam van de VU en gevraagd om een toelichting op het onderzoek. De resultaten komen overeen met resultaten uit het onderzoek van het RIVM.

Het RIVM neemt het VU onderzoek serieus. Het onderzoek geeft nieuw inzicht, maar het inzicht is onduidelijk omdat we niet weten om welke stoffen het gaat en in hoeverre de situatie in de proef relevant is voor de blootstelling voor de mens. Dergelijk onderzoek kan resultaten geven over de schadelijkheid van de stoffen die uitlogen uit rubbergranulaat voor het milieu. Het VU zebravis-onderzoek kan ook relevante informatie geven over schadelijke effecten op de mens, maar dit kan pas beoordeeld worden als meer en kwantitatieve informatie voorhanden is. Bijvoorbeeld informatie over hoeveelheden, concentraties van stoffen en effecten van stoffen op de zebravisjes.

Het RIVM heeft onderzocht in welke mate stoffen uit het rubbergranulaat vrijkomen en hoe sporters met die stoffen in contact komen. Daarbij zijn de meest informatieve kwantitatieve zoogdier-studies gebruikt om de vertaling te kunnen maken naar effecten voor de mens. In vergelijking met die kwantitatieve zoogdierstudies geeft het huidige onderzoek van de VU geen aanvullende inzichten voor wat betreft de risicoschatting voor de mens.

In de bijlage vindt u een wat uitgebreider statement.

Reactie RIVM op onderzoek VU zebravissen

Bijlage 1. Zemblauitzending -GEVAARLIJK SPEL het vervolg

Bijlage 2. onderzoek amerika januari 2017

Bijlage 3. RIVM Veelgestelde vragen


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*