Agenda voor de algemene ledenvergadering TE HOUDEN OP 15 april 2019, CLUBHUIS SV CDW, AANVANG ACHT UUR (20.00 UUR) OpeningIngekomen stukken MededelingenNotulen vorige vergaderingPresentatie eindrapport bouwcommissieJaarverslag 2017 – 2018 Verslag 2017-2018 van de kascontrolecommissieVoorstel contributieverhoging 2019 - 2020 Behandeling en vaststelling van de begroting voor het seizoen 2018 – 2019…
De nieuwe kantine commissie draait op volle toeren. Inmiddels zijn er meer dan 15 leidinggevenden die, samen met de leden die hun taakplicht vervullen, hun uiterste best doen om u ook een plezierige derde helft te bezorgen. In het licht hiervan is het goed dat u zich bewust bent van…