Gegevens deelnemer/deelneemster

Naam *

Jongen/Meisje *

Geboortedatum *

Huidig team*

E-mail *

Telefoonnummer ouders *

Telefoonnummer ouders alternatief

Gebruikt medicijnen*

Indien ja, toelichting

Bijzonderheden eten*

Indien ja, toelichting

Blijft overnachten*

Overige wetenswaardigheden kind

Hulp van ouders

Ik ben als ouder inzetbaar voor hulp tijdens deze 2 dagen*

Indien ja, geef aan op welke manier

Indien ja, geef aan op welke dagen