Vrienden van CDW

Wat zijn de Vrienden van CDW?
CDW is een bijzonder mooie voetbalclub met een enthousiast bestuur en 850 leden waaronder 42 jeugdteams en 8 seniorenteams. We zijn er trots op dat leden, sponsoren en vele anderen achter CDW staan. De Vrienden van CDW zijn mensen die de club een warm hart toedragen. Door jaarlijks een bijdrage te leveren, verruimen ze de mogelijkheden om activiteiten en gezelligheid te verzorgen binnen de club. De Vrienden van CDW vallen onder de sponsorcommissie, besteding van de beschikbare gelden wordt in overleg met het bestuur en de andere commissies besproken en vastgelegd.

Wat is de doelstelling van de Vrienden van CDW?
Doelstelling van de Vrienden van CDW is een bijdrage te leveren aan projecten waar de club zelf geen of te weinig geld voor heeft of vrij kan maken. Door u bij de Vrienden van CDW aan te sluiten, helpt u deze ondersteuning te verbeteren zodat alle leden van CDW hiervan kunnen profiteren. Let wel, het gaat altijd om een bijdrage, het team of de club zelf draagt iets bij en zo ook de Vrienden van CDW. Verder zijn de bijdrage kleinschalig en kunnen alle teams van CDW er een beroep op doen. Dus niet alleen voor CDW 1, of alleen voor de jeugd, nee voor alle teams! Bijvoorbeeld: een speler is langdurig geblesseerd en ontvangt van zijn team een fruitmand of zak snoep. Van de Vrienden van CDW komt daar dan een bon bij van Fair Play. Of een team gaat op trainingskamp. De Vrienden van CDW draagt dan bij in de kosten van bijv. het ontbijt. Of de Vikinghal wordt gehuurd in de periode tussen kerst en oud & nieuw. Teams die gebruikt willen maken van de hal betalen zelf de helft van de zaalhuur, de Vrienden van CDW de andere helft.

Wat is de bijdrage voor de Vrienden van CDW?
De jaarlijkse bijdrage voor de Vrienden van CDW is € 50,00. De betaling van de bijdrage verloopt bij voorkeur via automatische incasso en gebeurt 1 keer per jaar in de bij de start van het nieuwe kalenderjaar in februari. Opzegging kan alleen bij het begin van het kalender jaar. Tussentijds aanmelden kan ook, dan betaalt u een evenredig bedrag voor de resterende maanden van dat kalenderjaar.

Wat krijgen de Vrienden van CDW er voor terug?
Naast veel dank en waardering van de leden die gebruik maken van de Vrienden van CDW hangt in de kantine een bord waarop alle Vrienden van CDW een eigen naamplaatje hebben. Jouw naam / jullie namen worden ook vermeld op de CDW – site (www.cdw.nl). Eenmaal per jaar komt er een verloting onder de vrienden van CDW en krijgt 1 op de 50 Vrienden de helft van zijn/haar geld terug.

Waar kan ik terecht met vragen?
De Vrienden van CDW hebben een eigen mailadres: vriendenvan@cdw.nl Ook kunnen verzoeken en vragen in de bus gedaan worden, die te vinden is bij het bord van de Vrienden van CDW.

Vermeld op je vraag of verzoek een telefoonnummer of E-mail adres zodat we contact op kunnen nemen.

Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.

De aanspreekpersonen voor de Vrienden van CDW zijn:

  • Wim van de Bildt : ( 0343-573215)
  • Hennie Haverkort : ( 0343-597433)
sv CDW dankt de volgende vrienden:
Gerard Lieverse Edwin Korthorst Gaby Uljee
Paul de Wit Bubbels Stukadoorsbedrij van de Kant – Peek
Rob van der Waal Eric Bédorf Gerie de Ligt Chauffeursdiensten
Wim vd Bildt Chris & Gerrie v.d. Linden Cees van Willigenburg
Socialistische Partij Arnold de Coo Steef Kosterman
Hans van Riemsdijk fam. Kooijman CDW 1
AvB Joop van Ditmarsch Cees Lindhout
Kevin de Heus Hennie Haverkort Theo van Beek
Ruud & Bep Gieb fam. Eissens
Henk van Meeteren Tom Weustink Otto Honders
Gerard & Fien Wijman Olof & Peter Mes Miranda Polman
André Polman Rick & Didier Danny Klarenbeek
F.P. Middelkoop Holding B.V. Leo de Wit John Wijman
Gerard & Joost Pouw Jens & Marc van Doorn A vd Linden
Klaas Vos Bert de Rooy Gerbert Wiegers
Ben Rosengarten The Light Jan Steenman 020
Marcus Vermeer JAPIO Van Zanten Rietdekkersbedrijf
t Veerhuys Beusichem Hans van Zalingen H. van Ede
Pascal & Renate & Dylan Theo Lieverse Wim Pouw jr
Kees Rijsdijk Damian Rijsdijk Kapsalon Spiegelbeeld, Werkhoven
Barry Douwes WEAR2WORK.NL Tjeerd Balvers
Kees van Os Fam. Wolf Eef & Mo
RTU – Molthoff B.V. Duncan Houtveen Mini’s CDW
J. Barte Tycho van den Berg De Griekse Gids
Frank Barte Lindi fam. Knetsch
Peter Klaassen Casanova 80 fam. Van Ravenhorst
Peter H van der Horst Lucien Versteeg Fam. Van Veenendaal
Ipko de Boer Scholman Holding B.V. CDW Veteranen
CDW A1 Bryan & Dylan Fidiom
Fair Play Janna van Lavieren Fam vd Schans
Bas Veenhuizen Desso Smulwereld Duurstede
John Wijman adm & bel advies Jeroen Verberk Ruben Schouten Tegel- & Afbouwbedrijf
Michelle – Belle – Noud – Tessa Fam. Haagsman Thomas & Lucas Wieman
Patrick Spee