(vanaf voetbalseizoen 2014-2015)

Alle spelende leden van 18 jaar en ouder resp. van jeugdleden hun ouder/verzorger leveren een bijdrage aan de uitvoerende taken binnen onze vereniging. Enorm belangrijk dat jij zelf helpt bij de uitvoering van verenigingstaken, want velen handen zijn echt nodig. Of anders, als het echt niet anders kan, door de betaling van een extra contributie van € 75,- per seizoen.

Ook kan een vereniging niet goed functioneren, als zij niet up-to-date ledengegevens heeft van haar leden. Met actuele gegevens is onze vereniging in staat haar leden sneller en beter te bedienen.

Op 9 mei 2014 wijzigde de Algemene Ledenvergadering van CDW de spelregels voor de verplichte vrijwilligersbijdrage, de taakplicht voor spelende leden en de voorwaarden voor actuele ledengegevens. Hieronder lichten we de spelregels toe.

Update Ledengegevens
Verplicht inschrijven voor alle leden

Elk CDW-lid (spelend en niet spelend) dient elk nieuw voetbalseizoen liefst voor 30 juni doch uiterlijk voor 15 september de online UPDATE ledengegevens en vrijwilligersbijdrage in te vullen.

Spelende leden die zich niet tijdig inschrijven, verliezen na waarschuwing zelfs hun speelrecht voor de trainingen en de wedstrijden. De vrijwilligersplanner gaat in overleg met het elftaltrainer en/of leider en zij dienen aan de uitvoering invulling aan te geven. Na invulling van het formulier wordt het speelrecht weer toegekend.

Ook een nieuw lid is pas lid als zij naast de inschrijving, tekening machtiging ook de online vrijwilligersbijdrage heeft ingevuld.

Vul het formulier in

Taakplicht

Elk CDW-lid (spelend en niet spelend) dient elk nieuw voetbalseizoen liefst voor 30 juni doch uiterlijk voor 15 september het formulier in te vullen.

We onderscheiden 2 categorieën vrijwilligers:

De vaste vrijwilligers
Enorm belangrijk zijn degenen die structureel actief vele uren bezig zijn in commissies, elftalbegeleiding en/of bestuur. Voor vaste vrijwilligers vervalt de taakplicht, maar zijn wel verplicht de online formulier vrijwilligersbijdrage/taakplicht en update ledengegevens in te vullen.

Denk aan:
Leider en/of trainer van een team
Leden van bestuur en commissies, zoals: Technische Commissie, Wedstrijdcommissie, Kantine, Sponsoring, Accommodatie, Toernooien , Evenementen e.d.
Leidinggevenden in de kantine
Vaste scheidsrechters
Vaste leden wedstrijdsecretariaat
Vaste EHBO-ers
Permanente andere taken
Kijk op de CDW-site voor de actuele vacatures.

De taakplicht vrijwilliger
Wie vallen onder de taakplicht? Dit zijn alle spelende CDW-leden (of hun ouders/verzorgers/een ander) die niet actief zijn als vaste vrijwilliger. Deze verenigingsverplichting voeren spelende CDW-leden één of meerdere verenigingstaken uit voor tenminste 12 uur per seizoen. Hierdoor wordt de vereniging enorm geholpen en bespaart het spelend lid € 75,- extra taakplichtcontributie.

Wie voert de taakplicht uit

Alle spelende leden van 18 jaar en ouder, voor zover ze niet al actief zijn als vaste vrijwilliger. Ouder(s) / verzorger(s) / een ander (zoals opa/oma) voor de jeugdleden onder de 18 jaar. Bij geschiktheid kan een jeugdlid vanaf 12 jaar als bijvoorbeeld scheidsrechter zelf zijn taakplicht vervullen.

Verschillende taakplichtdiensten

Om de vaste vrijwilligers te ontlasten en een meer natuurlijke doorstroom te hebben, zijn naast de kantinedienst ook beperkt de volgende taakplichtdiensten mogelijk: EHBO, Herstelwerkzaamheden, Opruimplicht, Wafels bakken, Scheidsrechter (vanaf 12 jaar), commissielid zoals: Vrienden van CDW, Kascommissie, toernooicommissie, (jeugd) activiteitencommissie en evt. nieuwe taken door de voorzitter Clubco te bepalen. Iedereen kan tijdig haar voorkeur aangeven. Maar de vrijwilligersplanner bepaalt in overleg met de commissies welke taakplicht wordt toegezegd. Veruit de meeste leden zijn nodig in de kantine en hier roosteren we de meeste vrijwilligers in.

Elftalgerichte activiteiten

Per elftal mogen zich maximaal 2 personen namens spelende leden zich als trainer en/of coach aanmelden en zijn daarbij vaste vrijwilligers. Indien een leider of trainer niet een spelend lid vertegenwoordigd geldt deze ook mee in het maximaal aantal van 2. Op aanvraag bij de vrijwilligersplanner kan een extra trainer of leider als vaste vrijwilliger worden toegekend. Alle elftalgerichte activiteiten (bijv. uitwedstrijden rijden, teamkleding wassen of uitje regelen) gelden niet voor de taakplicht.

Zelf vervanger zoeken

Een lid kan binnen een paar werkdagen aangeven als de toegewezen dienst hem niet schikt, waarbij hij dan dient aan te geven welke diensten hem wel schikken conform online kantinerooster. Daarna is hij of zij zelf verantwoordelijk voor het vinden van een vervanger voor zijn toegewezen dienst binnen zijn elftal of binnen de vereniging. Hij of zij stelt de kantineplanner hiervan tijdig op de hoogte. Bij het niet uitvoeren van de gevraagde taak zonder tijdige opgave van urgente redenen aan de vrijwilligersplanner, is het aan de vrijwilligersplanner om een inhaaldienst in te vullen. Of wordt direct 37,50 Euro boete geïncasseerd per 4 uurs dienst. Deze boete wordt als extra contributie automatisch van uw bankrekening afgeschreven.

Taakplicht per elftal

Een seniorenelftal mag de kantinebezetting een vaste avond of dagdeel voor haar rekening nemen onder enkele voorwaarden. Zij hebben dan de verantwoording over de kantine tijdens haar eigen training of wedstrijd. Tevens geven zij dan invulling aan de kantinebehoeften van andere elftallen en trainingen die avond of dagdeel.

Sponsoring en taakplicht

Indien je als spelend lid CDW sponsort is dit geen reden om niet te voldoen aan deze spelregels. Het CDW-bestuur kan hier bij uitzondering van afwijken en grote sponsors hierin tegemoet treden.

75 euro extra taakplichtcontributie en mutaties

Bij alle per 1 september van elk seizoen ingeschreven spelende leden waarvan wij niet op 15 september de intekening met aanmelding voor hulp retour (hebben) ontvangen, wordt per 1 oktober € 75,- extra contributie in rekening gebracht. Dit bedrag krijg je terug of wordt verrekend met de contributie van het volgende jaar, zodra blijkt dat je je (verenigings-) taak van minimaal 8 uur hebt uitgevoerd. Mail dan tijdig je verzoek van welke activiteiten je concreet hebt gedaan voor CDW naar vrijwilligersbijdrage@cdw.nl

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Namens het bestuur en de ClubCo