De komende jaren staan diverse vernieuwingen op de agenda van de KNVB (zie het KNVB-rapport Winnaars van morgen, http://assets.knvb.nl/sites/knvb.nl/files/Winnaars%20van%20Morgen_0.pdf.). Een van de vernieuwingen is dat elftallen per geboortejaar in plaats van 2 geboortejaren worden ingedeeld. De KNVB is hier 4 seizoenen terug mee gestart voor de jongere categorieën in het jeugdvoetbal en gaat dit nu uitbreiden.

CDW heeft eerder al besloten om mee te doen aan het indelen op geboortejaar voor de jongere groepen (onder 12 jaar en onder 10 jaar). Dit is goed bevallen. Nu de KNVB dit in alle categorieën aanbiedt, heeft CDW nagedacht over de vraag of zij hierin mee wil gaan. Er is een rondgang gemaakt onder clubs in de regio die een (middel)grote jeugdafdeling hebben. De vraag aan hen was of ze de nieuwe wijze van teamindeling gingen overnemen en waarom wel of niet. De nieuwe indeling kent voor- en nadelen. In dit bericht wordt het besluit en de voor- en nadelen toegelicht.

 

Argumenten voor indeling per geboortejaar:

  • Spelers spelen vaker tegen fysiek gelijke tegenstanders, waardoor het technisch niveau meer centraal staat. In de huidige indeling kan het verschil 24 maanden zijn tussen de jongste en oudste speler van die categorie. Dat wordt nu maximaal 12 maanden.
  • De grootste talenten per geboortejaar komen in het hoogste elftal voor hun leeftijd. De spelers die wel talent bezitten maar – door het leeftijdsverschil – fysiek niet in staat zijn zich te meten met de 2e jaars, profiteren hiervan. De fysieke strijd is minder van invloed ten gunste van het voetbaltechnische aspect.
  • De spelers in de even categorieën (de huidige ‘1e jaars’ van elke categorie) worden door CDW in overleg met de KNVB in een klasse ingedeeld. Je kunt dus het niveau aanpassen aan het talent van die jaargroep. Promotie/degradatie is in deze competities (nog) niet aan de orde.
  • De opleiding wordt zo ingericht dat je per jaargang gaat werken met selecteren en teams vormen. Je krijgt 1 selectie-elftal en andere elftallen per geboortejaar. Je houdt dan per categorie hooguit een restteam waarin 1e en 2e jaars noodzakelijkerwijs gemixt worden.

 

En argumenten tegen indeling per geboortejaar:

  • Je dient als club genoeg spelers en talent te hebben om per geboortejaar een goed selectieteam op de been te brengen. Maar wellicht is er een aantrekkingskracht op spelers uit de omgeving om naar CDW te komen.
  • Elftallen in de oneven categorieën (de huidige ‘2e jaars’ van elke categorie) kunnen minder snel de 1e jaars talenten toevoegen. Mogelijk zakken enkele teams een klasse. Maar het kan ook zijn dat talentvolle 2e jaars spelers dit gat aanvullen.
  • Alleen spelers die er technisch echt bovenuit steken en waarbij de individuele ontwikkeling[1] vraagt dat deze speler een leeftijdsgroep worden door geschoven. Dit zijn uitzonderingsgevallen.
  • Het systeem werkt beter bij clubs met een grote jongerenafdeling. CDW is middelgroot. Voor met name de hogere leeftijden moet elk jaar bekeken worden of een indeling per geboortejaar haalbaar is.

 

Voorstel TC en bestuur CDW:

De TC, trainers en het bestuur hebben de voor- en nadelen tegen elkaar afgewogen. Er is besloten – waar mogelijk – over te gaan naar de nieuwe indeling per geboortejaar. Dit betekent dat 1e teams per geboortejaar een selectie-elftal wordt. De overige teams niet, maar van daaruit kunnen uiteraard wel spelers doorschuiven. Bij te weinig spelers in een selectieteam wordt er in overleg aangevuld vanuit het selectieteam van een geboortejaar. Of uit een niet selectieteam.

Hierbij hoort ook een aangepast selectiebeleid dat door de TC wordt opgepakt in samenwerking met de trainers. CDW wil voor elk 1e elftal van elk geboortejaar een gediplomeerde trainer. Ook de trainers van de andere elftallen krijgen een (interne) trainersopleiding, materialen en voorbeeld oefeningen. Zo kan er goed in de breedte worden opgeleid voor alle spelers én blijft het mogelijk dat uitzonderlijke talenten op tijd de overstap naar een elftal hoger maken.

In de onderbouw is indelen op leeftijd geen probleem aangezien daar genoeg jeugd rondloopt. In de bovenbouw zal steeds kritisch gekeken moeten worden naar het aantal beschikbare spelers per leeftijdscategorie. Beoordeling per seizoen zal dan ook nodig zijn om de kwaliteit en het spelplezier voor spelers te kunnen waarborgen. Dit ter beoordeling van TC, staf en bestuur.

[1] Voetbaltechnisch & fysiek & mentaal & sociaal.


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*