Uitnodiging ALV sv CDW 3 oktober 20:00

Door Sander van Loon op om

Het bestuur van sv CDW nodigt je uit voor de ledenvergadering, die op maandag 3 oktober aanstaande zal worden gehouden in de kantine van CDW. In verband met corona vond afgelopen twee jaar geen ALV plaats.

Tijdens de ALV  beslissen leden over de hoofdlijnen van het beleid, de financiën en benoeming van bestuursleden. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van onze vereniging. De bestuursleden vind je hier.

De kantine is open vanaf 19.45 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken.
 4. Mededelingen
 5. Notulen vorige vergadering
 6. Financiën
  • Jaarrekening 2018 – 2019
  • Jaarrekening 2019 – 2020
  • Jaarrekening 2020 – 2021
 7. Begroting seizoen 2022 – 2023
 8. Verkiezing Bestuursleden
  • Silvia Vernooij- Penningmeester
  • Danny Bok – Secretaris
   Aftredend Bestuurslid Penningmeester Kevin de Heus
 9. Verkiezing Kascontrole commissie
  • Tony Schröder
  • Tineke Bos
  • Inge Buerman
 10. Rondvraag en afsluiting

Let op:

Mogelijkheid om vooraf de jaarverslagen in te kunnen zien is er op maandag 26 september a.s. tussen 19:30 – 20:30 uur in de kantine van sv CDW.

Verzoeken/ ingekomen stukken waarover een besluit moet worden genomen dienen uiterlijk 28 september a.s. Ingestuurd te worden naar bestuur@cdw.nl.

We zien je graag op 3 oktober!

Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW