Voorlopige teamindeling jeugd 2021-2022

Door Sander van Loon op om

Beste ouder/verzorger,

In een eerder bericht, verzonden via de groeps App, heeft u kunnen gelezen dat er binnen CDW vanaf 1 juni gestart gaat worden met het pre-seizoen. Heel graag hadden we per leeftijdscategorie een avond georganiseerd  om hier het een en ander over toe te lichten. Iedereen zal begrijpen dat die stap momenteel niet mogelijk is.

Ter voorbereiding hebben we de afgelopen periode met de trainers van de diverse leeftijdsgroepen zorgvuldig naar de nieuwe teamindelingen gekeken. Op het veld en aan tafel. Om dit goed en zorgvuldig te doen is een hele uitdaging. Op een paar details na hebben we dat ook dit seizoen weer voor elkaar gekregen.

Komende periode, starten we vanaf O11 met samen trainen in grotere groepen. De hoofdreden is dat we hopen op meer onderlinge binding binnen de groepen en daarmee binnen de vereniging. Ook wordt daardoor nog duidelijker dat onze insteek is voor iedereen het beste plekje je vinden en de kans daartoe te geven. Richting het nieuwe seizoen of bij aanvang van het nieuwe seizoen zullen de contouren van de nieuwe teams volledig duidelijk zijn en bekend gemaakt worden. Natuurlijk zal elke team zijn eigen trainer/trainers hebben – ondersteund vanuit de club door extra dragers, TC en HJO.

In de onderbouw tm O10 gaan we meer met 2 groepen naast elkaar trainen, en hopelijk met alle groepen van een leeftijd tegelijk. Ook met dit als doel; voor ieder kind gelijk aanbod en de juiste ontwikkelingskansen. Natuurlijk zoeken we ook voor de spelers die meer uitdaging nodig hebben de juiste plek of omstandigheden. Alle trainers zullen hierin goed ondersteund worden!

Bij de teamindeling is als eerste het geboorte jaar van de speler bepalend. Van hieruit gaan we verder kijken naar wat past en goed is voor een leuke, uitdagende en plezierige voetbal ontwikkeling. Daarnaast hebben we zoveel mogelijk rekening gehouden met:

  • Het individuele niveau van de speler
  • Zeker bij de jongste leeftijdsgroepen met vriendjes of vriendinnetjes
  • Waar mogelijk en goed voor het individu met behoudt van de huidige teamsamenstelling
  • Aantallen per team. Liefst niet te groot maar ook niet te weinig

Gedurende het pre-seizoen kan de indeling nog wijzigen of zal dat verder uitkristalliseren. Er kunnen in de maand juni nog leden bijkomen of afvallen. Mocht blijken dat de speler om welke reden dan ook beter in een ander team past dan kan dat ook wijzigingen met zich meebrengen. Het streven is wel om het zoveel mogelijk zo te laten en de teams begin juli definitief te maken voor het nieuwe seizoen.

De trainingsdagen en tijden vanaf 1 juni zijn vanaf donderdag avond bekend en ook op de site te vinden. Natuurlijk zullen jullie daarover ook via de teamleiders/ trainers/ TC coördinatoren geïnformeerd worden.

Met sportieve groet,
TC CDW

P.S. met vragen kunt u altijd terecht bij:

  • Harry Mauritz: TC O8 t/m O10
  • Rob Pastoors: TC O11 t/m O13
  • Jeroen Koldenhof: TC O14 t/m O19
  • Jan kees van der Woerdt (HJO)
Voorlopige indeling seizoen 2021-2022
Taken leider
Taken trainer
Taken coach


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*