Vertrouwenscontactpersoon

Een vertrouwenscontactpersoon (VCP) is een laagdrempelig aanspreekpunt op de sportclub als er vragen of zorgen zijn, of wanneer er incidenten hebben plaatsgevonden op gebied van grensoverschrijdend gedrag. Dat kan gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie.  

Vertrouwenscontactpersonen nemen een belangrijke en bijzondere positie op de sportclub in door actief te werken aan grensoverschrijdend gedrag. 

Deze persoon is bereikbaar voor iedereen die bij de vereniging betrokken is, en kiest geen kant bij incidenten. De VCP is géén hulpverlener en doet bij incidenten géén onderzoek in de vereniging. Een Vertrouwenscontactpersoon luistert, denkt mee en kent het sportnetwerk. Daarmee is deze rol een welkome aanvulling op de taken van het bestuur.

De VCP bij een vereniging is over het algemeen een vrijwilliger. De VCP voert een vertrouwelijk gesprek, dat garandeert dus geen geheimhouding van deze rol. Een professionele vertrouwenspersoon kan wel een groot deel van het werk in geheimhouding doen. 

Lees meer over dit onderwerp: https://centrumveiligesport.nl/voor-en-over-professionals/vertrouwenscontactpersoon-vereniging/vertrouwenscontactpersoon-aanstellen