Corona protocol CDW

Coronaregels CDW

Het coronavirus is er nog en daar zullen we als vereniging rekening mee moeten houden. De overheid, KNVB en NOC*NSF hebben diverse regels en adviezen gegeven, die wij zullen moeten gaan hanteren. Het zal wennen zijn, maar we hopen en verwachten dat iedereen aan het voetbalspel nog even zo veel plezier zal beleven als voor het corona tijdperk.
Deze maatregelen zijn te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol

Alleen door ons strikt te houden aan de regels kunnen we verantwoord blijven sporten. Het is ook in het belang van jouw gezondheid of de gezondheid van je kind dat je de regels kent en je eraan houdt. De gezondheid staat voorop!!

Alleen samen kunnen we er weer mooie voetbaldagen van maken. Wij rekenen erop dat al onze leden dit protocol doorlezen en zich hieraan conformeren. 

Corona-coördinatoren

CDW stelt enkele corona-coördinatoren aan die op het sportpark herkenbaar aanwezig zijn door het dragen van een hesje. Coördinatoren verwelkomen de bezoekers en geven zo nodig aanwijzingen voor het naleven van de corona-regels van CDW. De coördinatoren zijn altijd met z’n tweeën. Ga niet in discussie met de coördinatoren, volg aub hun adviezen op. Het is tenslotte ook voor uw veiligheid.

Kleedkamers

De kleedkamers zijn open voor de jeugdteams vanaf JO13 en de Senioren. Deze mogen na afloop van de wedstrijd gebruikt worden om te douchen. De kleedkamers aan de zijde van de parkeerplaats zijn voor CDW, de kleedkamers aan de kant van de kantine voor de tegenstander.

Voor de spelers van 18 jaar en ouder geldt hierbij, hou je aan de 1,5 meter afstand! Er mogen max. 8 personen tegelijk in de kleedkamer en er mogen max 2 spelers tegelijk douchen. Om dat mogelijk te maken, worden er per team waarvan de leeftijd vanaf 18 jaar geldt 2 kleedkamers beschikbaar gesteld. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid.

Hierbij is het dus niet mogelijk om een wedstrijdbespreking in de kleedkamer te doen voor teams met spelers vanaf 18 jaar, verzocht wordt daarom dit rond de dug-out van het veld te doen. Houdt hierbij ook de 1,5 meter afstand. Per team wordt iemand verantwoordelijk gesteld om hier toezicht op te houden. Dit zal veelal de leider van het team zijn.

Kom volledig in tenue aangekleed naar de vereniging. Mogelijkheid om in een kleedkamer om te kleden is er voorlopig niet. Houd hier echt rekening mee.

Wedstrijden

 • Het aantal voetballers en teambegeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Er wordt geen line-up gedaan.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip. Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het vieren van een doelpunt, indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Warmlopen van wisselspelers. Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel.
 • Er mag geen thuis publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden. Voor uit publiek geldt dat zij welkom zijn mits noodzakelijk voor de teambegeleiding met een maximum van 6 ouders (chauffeurs) per team.
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan

Gebruik maken van de velden (KNVB)

Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat team officials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

Veld 1 en 2

Er mag geen thuis publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden. Voor uit publiek geldt dat zij welkom zijn mits noodzakelijk voor de teambegeleiding met een maximum van 6 ouders (chauffeurs) per team.

Aan het hekwerk rondom het veld zijn lintjes op 1,5 meter afstand geplakt, zodat de toeschouwers kunnen zien waar ze mogen staan (tussen de linten).  In de dug-out is slechts plaats voor 2 personen op 1,5 meter afstand.

Het is door de KNVB bij uitzondering toegestaan dat team officials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

Veld 3, 4 en 5

Alle toeschouwers moeten hier ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Horeca

De horeca is tot nader order gesloten.

Toiletten kleedkamer, kantine

Ook bij de toiletten geldt de 1,5 meter afstand. Er mogen 2 personen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het toilet.