Corona protocol CDW

Coronaregels CDW

Het coronavirus is er nog en daar zullen we als vereniging rekening mee moeten houden. De overheid, KNVB en NOC*NSF hebben diverse regels en adviezen gegeven, die wij zullen moeten gaan hanteren. Het zal wennen zijn, maar we hopen en verwachten dat iedereen aan het voetbalspel nog even zo veel plezier zal beleven als voor het corona tijdperk.
Deze maatregelen zijn te vinden op https://nocnsf.nl/sportprotocol.

Alleen door ons strikt te houden aan de regels kunnen we verantwoord blijven sporten. Het is ook in het belang van jouw gezondheid of de gezondheid van je kind dat je de regels kent en je eraan houdt. De gezondheid staat voorop!!

Alleen samen kunnen we er weer mooie voetbaldagen van maken. Wij rekenen erop dat al onze leden dit protocol doorlezen en zich hieraan conformeren. 

Corona-coördinatoren

CDW stelt enkele corona-coördinatoren aan die op het sportpark herkenbaar aanwezig zijn door het dragen van een hesje. Coördinatoren verwelkomen de bezoekers en geven zo nodig aanwijzingen voor het naleven van de corona-regels van CDW. De coördinatoren zijn altijd met z’n tweeën. Ga niet in discussie met de coördinatoren, volg aub hun adviezen op. Het is tenslotte ook voor uw veiligheid.

De tijd van waarschuwen is wel voorbij. Mocht een persoon of een team zich niet aan de afspraken houden, dan kan de toegang tot het CDW-terrein buiten wedstrijdtijden worden verboden. Daarnaast kan er geen gebruik meer gemaakt worden van de kantine. Verpest het niet voor jezelf en voor een ander!

Kleedkamers

De kleedkamers zijn open voor de jeugdteams vanaf JO13 en de Senioren. Deze mogen na afloop van de wedstrijd gebruikt worden om te douchen. De kleedkamers aan de zijde van de parkeerplaats zijn voor CDW, de kleedkamers aan de kant van de kantine voor de tegenstander.

Voor de spelers van 18 jaar en ouder geldt hierbij, hou je aan de 1,5 meter afstand! Er mogen max. 8 personen tegelijk in de kleedkamer en er mogen max 2 spelers tegelijk douchen. Om dat mogelijk te maken, worden er per team waarvan de leeftijd vanaf 18 jaar geldt 2 kleedkamers beschikbaar gesteld. Er wordt hierbij een beroep gedaan op de eigen verantwoordelijkheid.

Hierbij is het dus niet mogelijk om een wedstrijdbespreking in de kleedkamer te doen voor teams met spelers vanaf 18 jaar, verzocht wordt daarom dit rond de dug-out van het veld te doen. Houdt hierbij ook de 1,5 meter afstand. Per team wordt iemand verantwoordelijk gesteld om hier toezicht op te houden. Dit zal veelal de leider van het team zijn.

Kom volledig in tenue aangekleed naar de vereniging. Mogelijkheid om in een kleedkamer om te kleden is er voorlopig niet. Houd hier echt rekening mee.

Wedstrijden

 • Het aantal voetballers en begeleiders mag niet groter zijn dan noodzakelijk is voor de voetbalactiviteit
 • Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out of op de bank;
 • Voorafgaand, tijdens de rustmomenten en na afloop van de voetbalactiviteit moeten voetballers van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden;
 • De teams betreden gefaseerd het speelveld.
 • Er wordt geen line-up gedaan.
 • Er worden geen handen geschud.
 • Beide aanvoerders melden zich voor de toss bij de scheidsrechter rondom de middenstip. Houd ook hierbij de 1,5-meter afstand in acht.
 • Het vieren van een doelpunt, indien spelers bij het vieren van een doelpunt de 1,5-meter afstand niet waarborgen, dan is het advies aan de scheidsrechter om de aanvoerder te wijzen op zijn verantwoordelijkheid.
 • Warmlopen van wisselspelers. Bij gebrek aan ruimte en het niet kunnen waarborgen van de 1,5-meter afstand zullen de wisselspelers hun warming-up uitvoeren naast het eigen doel.
 • Voor buiten geldt een maximaal aantal toeschouwers van 250 personen per wedstrijdveld zonder reservering en gezondheidscheck. Maar voor meer dan 250 toeschouwers per veld geldt voor iedereen een reservering (registratie) en gezondheidscheck inclusief een doorstroomwaarborg. Zorg hierin ook dat iedereen vanaf 18 jaar en ouder 1,5 meter afstand kan houden;
 • Geforceerd stemgebruik of zingen langs en in het veld, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.

Gebruik maken van de velden (KNVB)

Voor buitensport gelden maximum aantallen van 250 toeschouwers zonder reservering en gezondheidscheck.

Het aantal toeschouwers is exclusief kaderleden, officials, vrijwilligers, medewerkers en spelers. Na de wedstrijd gelden deze wel als toeschouwer en moeten worden meegeteld.

Zorg voor 1,5 meter afstand tussen de trainers/begeleiders/vrijwilligers en wisselspelers onderling, ook in de dug-out.

Indien de 1,5-meter afstand niet kan worden gewaarborgd in de dug-out, is het bij uitzondering toegestaan dat team officials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

Veld 1 en 2

Er zijn maximaal 250 toeschouwers toegestaan op en rond veld 1. Daarbij geldt dat toeschouwers 1,5 meter afstand tot elkaar moeten houden.

Aan het hekwerk rondom het veld zijn lintjes op 1,5 meter afstand geplakt, zodat de toeschouwers kunnen zien waar ze mogen staan (tussen de linten). Reserveren voor een wedstrijd is niet nodig. Bij specifieke wedstrijden waarbij meer dan 250 toeschouwers verwacht worden, kan er een reserveringssysteem toegepast worden.

In de dug-out is slechts plaats voor 2 personen op 1,5 meter afstand.

Het is door de KNVB bij uitzondering toegestaan dat team officials en wisselspelers plaatsnemen naast de dug-out en buiten de instructiezone in de richting van de hoekvlag.

Veld 3, 4 en 5

Alle toeschouwers moeten hier ook 1,5 meter afstand tot elkaar houden.

Horeca

Snelheid van uitgifte is cruciaal om lange wachtrijen (op 1,5 meter) te voorkomen. Mede reden voor een beperkt aanbod.

Het is niet toegestaan om in de kantine of iets te drinken.

De ingang van de kantine is op de gebruikelijke plaats, de uitgang is aan de zijkant. Met pijlen wordt de looproute aangegeven, houd je hier a.u.b. aan.

Ook in de kantine geldt de 1,5 meter regel en een max van 5 personen tegelijk in de kantine. Als er reeds 5 personen in de kantine zijn, graag in de hal en/of buiten wachten. Zorg dan ook voor de 1,5 meter afstand.

Toiletten kleedkamer, kantine

Ook bij de toiletten geldt de 1,5 meter afstand. Er mogen 2 personen tegelijk in de toiletruimte aanwezig zijn. Was je handen met water en zeep voor en na bezoek van het toilet.