Vrienden van CDW

Wat zijn de Vrienden van CDW?

CDW is een bijzonder mooie voetbalclub met een enthousiast bestuur en 850 leden waaronder 42 jeugdteams en 8 seniorenteams. We zijn er trots op dat leden, sponsoren en vele anderen achter CDW staan. De Vrienden van CDW zijn mensen die de club een warm hart toedragen. Door jaarlijks een bijdrage te leveren, verruimen ze de mogelijkheden om activiteiten en gezelligheid te verzorgen binnen de club.

Wat is de doelstelling van de Vrienden van CDW?

Doelstelling van de Vrienden van CDW is een bijdrage te leveren aan projecten waar de club zelf geen of te weinig geld voor heeft of vrij kan maken. Door u bij de Vrienden van CDW aan te sluiten, helpt u deze ondersteuning te verbeteren zodat alle leden van CDW hiervan kunnen profiteren. Let wel, het gaat altijd om een bijdrage, het team of de club zelf draagt iets bij en zo ook de Vrienden van CDW. Verder zijn de bijdrage kleinschalig en kunnen alle teams van CDW er een beroep op doen. Dus niet alleen voor CDW 1, of alleen voor de jeugd, nee voor alle teams! Bijvoorbeeld: een speler is langdurig geblesseerd en ontvangt van zijn team een fruitmand of zak snoep. Of een team gaat op trainingskamp. De Vrienden van CDW draagt dan bij in de kosten van bijv. het ontbijt. Of de sporthal wordt gehuurd in de periode tussen kerst en oud & nieuw. Teams die gebruikt willen maken van de hal betalen zelf de zaalhuur, de Vrienden van CDW geeft een bijdrage.

Wat is de bijdrage voor de Vrienden van CDW?

De jaarlijkse bijdrage voor de Vrienden van CDW is € 50,00. De betaling van de bijdrage verloopt bij voorkeur via automatische incasso en gebeurt 1 keer per jaar in de bij de start van het nieuwe kalenderjaar in maart – april. Opzegging kan alleen bij het begin van het kalender jaar. Tussentijds aanmelden kan ook, dan betaalt u een evenredig bedrag voor de resterende maanden van dat kalenderjaar.

Wat krijgen de Vrienden van CDW er voor terug?

Naast veel dank en waardering van de leden die gebruik maken van de Vrienden van CDW hangt in de kantine een bord waarop alle Vrienden van CDW een eigen naamplaatje hebben. Jouw naam / jullie namen worden ook vermeld op de CDW – site (www.cdw.nl).

Waar kan ik terecht met vragen?

De Vrienden van CDW hebben een eigen mailadres: vriendenvan@cdw.nl.

Vermeld bij je vraag of verzoek een telefoonnummer of e-mail adres, zodat we contact op kunnen nemen. Hier kunt u terecht met al uw vragen en opmerkingen.

SV CDW dankt de volgende vrienden:

Rob van der Waal
Socialistische Partij
AvB
Henk van Meeteren
F.P. Middelkoop Holding B.V.
Ben Rosengarten
’t Veerhuys Beusichem
RTU – Molthoff B.V.
Frank Barte
Michelle – Belle – Noud – Tessa
Bubbels
Tom Weustink
Rick & Didier
Leo de Wit
Bert de Rooy
Maurice Pot

The Light
JAPIO
Hans van Zalingen
Theo Lieverse
Stukadoorsbedrij van de Kant – Peek
Theo van Beek
Fam. Eissens
Otto Honders
Danny Klarenbeek
Gerbert Wiegers
Jan Steenman 020
Wim Pouw Jr
De Griekse Gids
Bloemsierkunst Henk Ganzeman
Spelerij Maatjes

Fam. Knetsch
Fam. Van Veenendaal
Kwalitaria Duurstede
Leo Barte
Gerard de Groot
Wout Laponder
Lucky House
René Schot
Fam. v.d. Schans
Triomf Tours
Heel het hart – Gilbert Wind
André ten Cate
Fam. Elders
Kevin de Heus
Rob Lucassen