Gegevens wijzigen

Als je je gegevens wilt wijzigen, kan dat door ons formulier in te vullen.

Jaarlijks updaten

Elk CDW-lid (spelend en niet spelend) dient aan het begin van elk nieuw voetbalseizoen zijn of haar gegevens te controleren en up te daten en aan te geven wat hij of zij van plan is met betrekking tot de vrijwilligersbijdrage. Dat kan door dit formulier in te vullen.

Spelende leden die zich niet tijdig inschrijven, verliezen na waarschuwing zelfs hun speelrecht voor de trainingen en de wedstrijden. De vrijwilligersplanner gaat in overleg met de trainer en/of leider en zij dienen aan de uitvoering invulling aan te geven. Na invulling van het formulier wordt het speelrecht weer toegekend.

Ook een nieuw lid is pas lid als zij naast de inschrijving, tekening machtiging ook de online vrijwilligersbijdrage heeft ingevuld.

Overschrijven naar een andere club

  • Overschrijven naar een andere club moet voor 1 juni plaats vinden.
  • Overschrijvingsformulieren worden verkregen bij de ontvangende club.

De speler dient het overschrijvingsformulier:

  1. Volledig in te vullen;
  2. Zelf te ondertekenen
  3. Door twee betrokken club te laten ondertekenen en in te dienen, tegelijk met zijn spelerspas en de ledenmutatiekaart, bij het desbetreffende bestuur. (KNVB West 1)