Veilig sporten

Bij CDW vinden we het belangrijk dat iedereen veilig en plezierig kan sporten. Dat we een vereniging zijn waar iedereen zich veilig voelt om zich te ontwikkelen binnen de sport. Binnen onze vereniging is daarom geen plek voor grensoverschrijdend gedrag zoals pesten, discriminatie of seksuele intimidatie.  We streven naar een open cultuur waardoor we elkaar durven aan te spreken als iemand zich toch op een grensoverschrijdende manier gedraagt. En als er toch iets misgaat, weten we hoe te handelen.

Om die reden zijn we onlangs een proces gestart om CDW sociaal nog veiliger te maken. Vanuit de gemeente/ Stichting Wijksport , KNVB  en NOC*NSF  worden hier eisen aan gesteld en zij helpen ons in dit proces. Dat betekent onder meer dat we werken aan het beschikbaar stellen van een (gratis) VOG voor trainers en begeleiders van (jongste) jeugd. Maar ook dat we risico’s in kaart brengen, gedragsregels opstellen, een vertrouwenscontactpersoon aanstellen en trainers en begeleiders helpen en begeleiden. Tevens wordt een meldprotocol opgesteld.

De komende tijd zullen we hier regelmatig over communiceren via onze verschillende kanalen. Mocht je alvast vragen hebben over dit traject, neem dan contact op via secretaris@cdw.nl (Danny Bok). Als je zelf een bijdrage kunt of wilt leveren, dan ben je van harte welkom om mee te denken of helpen.