Sponsoring bij CDW

Algemeen
Sport en sponsoring zijn al sinds lange tijd onlosmakelijk met elkaar verbonden. Ook sv CDW heeft vele sponsoren die onze vereniging een warm hart toedragen. Het wordt steeds moeilijker bij een vereniging in het algemeen en bij sv CDW in het bijzonder de financiële huishouding sluitend te krijgen. Subsidies op allerlei gebied verdwijnen en de exploitatiekosten stijgen. Daarnaast wil sv CDW haar leden graag goed opleiden in de voetbalsport en een accommodatie aanbieden die representatief is voor deze tijd.

Waarom is sponsoring bij sv CDW voor u interessant?
Onze voetbalvereniging is de grootste vereniging in de gemeente Wijk bij Duurstede met een historie die teruggaat tot 1927. Met bijna 900 leden vervult zij een belangrijke maatschappelijke functie (vrije tijdsbesteding, verbinding). Bovendien is sv CDW op allerlei manieren actief de Wijkse Jeugd (jongens en meisjes) aan zich te binden, omdat wij vinden dat sport een belangrijk aspect van de opvoeding is. Gezondheid, leren omgaan met normen en waarden en in teamverband samen een doel bereiken zijn hier onderdeel van. Opvoeding dòòr sport!

Daarbij verbindt sv CDW een netwerk van zeker 3000 inwoners, zoals de spelende leden, ouders en familie, vrijwilligers, sponsoren en sympathisanten. En misschien medewerkers van uw organisatie.
Door sponsoring bij sv CDW verbindt u zich met deze gedachtes èn met deze groep inwoners van Wijk bij Duurstede. Dit kan immers ook ùw doelgroep zijn! Bovendien levert deze manier van ondernemen u een bijdrage aan een stuk maatschappelijke ontwikkeling in de directe omgeving van uw bedrijf op. Het actief meewerken aan de realisatie van de doelstellingen van onze vereniging is een concreet voorbeeld van maatschappelijk betrokken ondernemerschap. En daar mag u best trots op zijn!
Moderne sponsoring is òòk samenwerken, dààr waar zich kansen voordoen! Sv CDW is bereid om hiervoor, op een creatieve manier, gezamenlijke belangen te dienen, te ontwikkelen en uit te voeren.

Besteding
Sponsoring bij sv CDW betekent dat u verenigingsbreed ondersteunt. De opbrengsten uit sponsoring komen ten goede aan de algemene middelen van de vereniging, waarbij het bestuur zorgdraagt voor een verantwoorde bestemming van de sponsorgelden en daarover verantwoording aflegt aan de leden. Hebt u een specifiek doel voor ogen met uw sponsoring neemt u dan contact met ons op om uw initiatief te bespreken.

Mogelijkheden
De belangrijkste voorbeelden om de naam van uw organisatie of bedrijf met sv CDW te verbinden zijn:

  •   Wedstrijdtenue en outfit sponsoring van een team
  •   Reclameborden langs veld 1 en 2 en in het clubhuis
  •   Websitebanner met uw bedrijfslogo en doorlinking naar uw site
  •   Advertentie in het clubblad en in andere speciale uitgaves
  •   Sponsoring combinatiemogelijkheden

Voorbeelden van specifieke doelen waar de sponsor zich mee verbonden voelt:

  •   Wedstrijdbalsponsoring van CDW 1 of een ander team
  •   Toernooisponsoring
  •   Jeugdvoetbal
  •   Accommodatie-onderdelen zoals de Pannakooi

Contact
Als u geïnteresseerd bent in sponsoring bij sv CDW, op welke wijze dan ook, neemt u dan contact op met één van de leden van het Sponsorteam (zie colofon) of stuur een e-mail naar sponsorteam@cdw.nl

U bent van harte welkom bij sv CDW en wij horen graag van u!

Bekijk ook eens onze brochure:

Brochure 2024-2025