Aannamebeleid CDW

CDW wil voor jong en oud een sociaal veilige sportomgeving bieden om samen te sporten.

Een zeer belangrijke schakel in een sociaal veilige sportomgeving is de trainer, coach en/of begeleider. Het bestuur is van mening dat CDW  dient te beschikken over begeleiding die deze principes belangrijk vinden en onderschrijven.

Om die veilige sportomgeving te creëren dienen de begeleiders aan de volgende eisen te voldoen:

 • Iedere vrijwilliger bij CDW dient te beschikken over een VOG.
 • Trainers, coaches en begeleiders kennen de omgangs- en gedragsregels.

Procedure aanname trainers, coaches en begeleiders

 • Het bestuur is verantwoordelijk voor het aanstellen van begeleiders
 • Het bestuur stelt coördinator trainers aan
 • Verantwoordelijke voert gesprek:
  • uitleg CDW  en het team
  • Eventuele vergoeding, overeenkomst
  • bespreken omgangs- en gedragsregels
  • motivatie en referenties trainer
  • referentie check en check SI-register (tuchtregister)
 • Na (voorlopige) aanname vraagt bestuur VOG aan. I.v.m. AVG: de VOG wordt getoond en de portefeuillehouder van het bestuur of de aangestelde vrijwilliger legt vast dat hij VOG heeft gezien. Elke 3 jaar wordt opnieuw een VOG aangevraagd.
 • De trainersovereenkomst en gedragsregels worden ondertekend.