Opzeggen

Ga je stoppen met voetbal of stap je over naar een andere club, zorg er dan voor dat je lidmaatschap vóór 1 juni opgezegd is. Opzeggen doe je via dit formulier of schriftelijk bij de ledenadministratie (ledenadministratie@cdw.nl). Het is dus niet voldoende om tegen je trainer of je leider te zeggen dat je stopt of overstapt.

Bij leden die ná 1 juni opzeggen, zijn we in principe genoodzaakt om de contributie voor het nieuwe seizoen in rekening te brengen. Het lidmaatschap kan pas worden opgezegd indien de contributie voor (de rest van) het seizoen is betaald. Je kunt ook je spelend lidmaatschap om laten zetten naar niet spelend lidmaatschap. In dat geval bedraagt de contributie slechts € 50,- per jaar, je blijft dan volwaardig lid van CDW. Dit kan ook tijdens het seizoen bijvoorbeeld bij langdurige blessures (maanden).