CDW gaat samenwerken met NIKKI – partner in contributie-inning

Door Sander van Loon op om

Het bestuur heeft onlangs besloten om te professionaliseren en een samenwerking aan te gaan met NIKKI. NIKKI helpt en ondersteunt CDW bij het innen en verwerken van de contributie inning. Betalingen kunnen worden gedaan via een iDEAL-betaallink die je zult ontvangen via e-mail, sms of whatsapp.

Medio augustus zal verzocht worden de eerste contributie te voldoen

NIKKI ondersteunt CDW en verwerkt de contributie van alle leden via het NIKKl-systeem. CDW heeft met NIKKI afspraken gemaakt over regels en werkwijzen die wij als club hanteren. Uiteraard is een verwerkers overeenkomst getekend om de privacy te waarborgen. Ook is er voor het hele seizoen een tijdlijn uitgestippeld.

Op deze manier kan NIKKI precies de regels volgen en daadwerkelijk CDW en de vrijwilligers op maat ontzorgen. NIKKI is een verlengstuk van onze vrijwilliger en biedt daardoor zekerheid aan de vereniging. Daarnaast weten we dat NIKKI een zeer hoog inningspercentage behaalt, dus dat betekent dat CDW meer geld ontvangt om te besteden aan alle leden.

Ineens of maandelijkse termijnen

Je ontvangt binnenkort (medio augustus) als lid in de eerste e-mail een iDEAL-betaallink om de contributie in één keer te voldoen of voor de eerste termijn, als je ervoor kiest om in termijnen (10) te betalen.

We hebben met NIKKI een vast bedrag afgesproken m.b.t. de servicekosten bij betaling in 10 maandelijkse termijnbetalingen. Deze servicekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van€ 19,­ per lid. Deze servicekosten worden bij de eerste termijn verrekend.

Als je eind augustus nog geen bericht hebt ontvangen van NIKKI, verzoeken wij om een e-mail te sturen naar contributie@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd de juiste persoonsgegevens (naam lid, postadres, e-mailadres en telefoonnummer) mee en laat in de e-mail altijd duidelijk weten dat je lid bent van CDW, omdat NIKKI voor meerdere sportverenigingen de inning van contributiegelden verzorgt.

Vergoedingen via derden

Wanneer je gebruik maakt van een (gemeentelijke) vergoeding om de contributie te voldoen, dien je deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op jouw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. Als je gebruik maakt van een vergoeding, stel NIKKI hiervan dan ook op de hoogte. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met je opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Je kunt hier meer informatie over terugvinden op de website van NIKKI bij de FAQ.

Vaste afspraken

CDW heeft een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en CDW zullen opvolgen gedurende het seizoen:

  1. Indien wenselijk kun je, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hiernaar per e-mail op contributie@nikki.nl.
  2. De gehele communicatie over de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al jouw vragen en verzoeken over de contributiebetaling kun je per e-mail of telefonisch aan hen voorleggen.
  3. CDW kan gedurende het seizoen geen betalingen aannemen, wij zullen je voor betalingen doorverwijzen naar NIKKI.
  4. Wanneer CDW de contributiegelden niet op tijd heeft ontvangen, zal bij het uitblijven van betalingen na herinneringen een incassobureau worden ingeschakeld. Uiteraard gaan wij als bestuur ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.
  5. De openstaande posten per heden zullen worden overgedragen aan NIKKI. NIKKI gaat deze leden verzoeken de openstaande posten alsnog te voldoen.

Vragen en meer informatie

Voor vragen over bijvoorbeeld jouw contributie verwijzen we je graag door naar de FAQ op de website van NIKKI https://www.nikki.nl/faq-leden/. Staat jouw vraag er niet tussen? Je kunt NIKKI telefonisch bereiken via 0345-745980. Voor vragen over de samenwerking kun je uiteraard terecht bij CDW via info@cdw.nl.

Fijne vakantie en tot langs de lijn!

Bestuur CDW