Korte samenvatting ALV 3 oktober 2022

Door Sander van Loon op om

Afgelopen maandag 3 oktober om 20:00 uur vond na enkele coronajaren de Algemene Ledenvergadering (ALV) van CDW plaats. Naast het bestuur waren 21 leden aanwezig, een mooie opkomst. Het belangrijkste onderwerp was de financiële afsluiting van de jaren 2018-2021.

Afzwaaiend penningmeester Kevin de Heus lichtte de stukken toe, die hij samen met André Polman en accountant Mike Slagboom heeft opgesteld. Kevin en André hebben de zaken netjes afgerond en er is ook gewerkt aan de overdracht naar de opvolger van Kevin: Silvia Vernooij.

Penningmeester Kevin de Heus ontvangt bloemen van opvolgster Silvia Vernooij

Door corona dreigden veel sportverenigingen – onder meer door minder kantine-inkomsten en teruglopende ledentallen – in zwaar weer te raken. CDW kon echter in coronatijd leunen op haar solidaire leden; er waren weinig opzeggingen terwijl er minder gevoetbald kon worden. Ook de sponsoren bleven trouw aan CDW. Samen met de financiële steun van de gemeente heeft dat ervoor gezorgd dat we als vereniging deze periode gezond achter ons kunnen laten.

Er werd decharge (goedkeuring) verleend door de leden.

Ook is de begroting voor 2022/2023 werd goedgekeurd.

Wisselingen bestuur

Tijdens de ALV nam penningmeester Kevin de Heus afscheid. Hij werd bedankt voor de heldere toelichting en goede werkzaamheden van de afgelopen jaren.

Er werden na een korte persoonlijke introductie twee nieuwe bestuursleden benoemd:

  • Silvia Vernooij (penningmeester)
  • Danny Bok (secretaris)

Ook werd een kascontrolecommissie verkozen, bestaande uit Tony Schröder, Tineke Bos en Inge Buerman.

Tijdens de rondvraag werd nog kort ingegaan op de perikelen van het hoofdveld, de nieuwe kantine en de dakreparatie. In november zal de ALV voor het lopende seizoen gepland worden. Daar zal ook meer informatie gegeven worden over het huidige boekjaar en de nieuwe kantine. Het formele gedeelte werd om 20:50 afgesloten, waarna een korte doch gezellige borrel plaatsvond.

Het bestuur dankt iedereen nogmaals voor de aanwezigheid!

Voor het uitgebreide verslag kun je een mail sturen naar secretaris@cdw.nl.