Uitnodiging ALV sv CDW 28 november 2023

Door Sander van Loon op om

Het bestuur van sv CDW nodigt je van harte uit voor de algemene ledenvergadering, die op dinsdag 28 november aanstaande zal worden gehouden in de kantine van CDW. Tijdens deze ledenvergadering staan we stil bij het afgelopen boekjaar 2022/2023.

Tijdens de ALV beslissen leden over de hoofdlijnen van het beleid, de financiën en benoeming van bestuursleden. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van onze vereniging. De bestuursleden vind je hier.

De kantine is open vanaf 18.45 uur. De vergadering begint om 19.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom!
Agenda CONCEPT:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Vaststellen notulen vorige vergadering
 6. Financiën
  a. Jaarstukken 2022/2023
  b. Verslag kascommissie
  c. Begroting 2023/2024
 7. Leden en vrijwilligers
  a. Ledenstand
  b. Urgentie vrijwilligers
 8. Rondvraag en afsluiting

Mogelijkheid om vooraf de jaarverslagen in te kunnen zien is er op dinsdag 21 november a.s. tussen 19:30 – 20:00 uur in de kantine van sv CDW.

Verzoeken/ ingekomen stukken waarover een besluit moet worden genomen dienen uiterlijk 22 november a.s. Ingestuurd te worden naar bestuur@cdw.nl.

We zien je graag op de 28ste!

Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW