Uitnodiging ALV sv CDW 19 december 20:00

Door Sander van Loon op om

Het bestuur van sv CDW nodigt je van harte uit voor de algemene ledenvergadering, die op maandag 19 december aanstaande zal worden gehouden in de kantine van CDW. Tijdens deze ledenvergadering staan we stil bij het afgelopen boekjaar 2021/2022.

Tijdens de ALV beslissen leden over de hoofdlijnen van het beleid, de financiën en benoeming van bestuursleden. Het bestuur draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid van onze vereniging. De bestuursleden vind je hier.

De kantine is open vanaf 19.45 uur. De vergadering begint om 20.00 uur. Alle leden zijn van harte welkom!

Agenda:

 1. Opening
 2. Vaststellen Agenda
 3. Ingekomen stukken
 4. Mededelingen
 5. Vaststellen verslag vorige vergadering
 6. Financiën
  • Jaarverslag 2021 – 2022
  • Verslag kascommissie
 7. Verkiezing Bestuursleden
  • Jeanine Lemmen – Algemene Zaken
 8. Aanpassing statuten en huishoudelijk reglement
 9. Protocol leden van verdiensten en ereleden
 10. Status nieuwe kantine
 11. Rondvraag en afsluiting

Let op:
Mogelijkheid om vooraf de stukken in te kunnen zien is er op maandag 12 december a.s. tussen 19:30 – 20:30 uur in de kantine van sv CDW.

Verzoeken/ ingekomen stukken waarover een besluit moet worden genomen dienen uiterlijk 14 december a.s. Ingestuurd te worden naar bestuur@cdw.nl.

We zien je graag op de 19de!

Met sportieve groet,
Bestuur sv CDW