Voorlopige indeling seizoen 2024/2025

Door Sander van Loon op om

Beste ouders, spelers en begeleiders,

Het einde van het seizoen is nu dichtbij. Net zoals andere jaren delen we dan de voorlopige teamindeling. We noemen het voorlopig omdat er in de maand juni nog wijzigingen in lidmaatschap kunnen zijn. Ook gebruiken we deze periode nog om de indeling verder te verfijnen. Begin juli kunnen we dan de definitieve indeling bekend maken. In de sheet vind je per leeftijdsgroep de teamindeling. Het wachtwoord ontvang je via de whatsapp groep.

Meidenteam
Helaas hebben we geen meidenteam van de grond gekregen en zijn deze in de indeling meegenomen.

Achtergrond
Nieuwe indelingen betekent ook altijd veranderingen voor sommige spelers. We begrijpen dat dit voor sommige kinderen best wennen zal zijn. Gelukkig hebben alle kinderen ook weer iets gezamenlijk namelijk dat ze allemaal houden van het voetbalspelletje. Met dit voor ogen gaan we ervan uit dat iedereen het nieuwe seizoen weer veel voetbalplezier gaat hebben.

Trainers gezocht
Nog niet voor elk team is er een trainer en/of is de rol van leider ingevuld. Ook aan jullie willen we vragen om na te denken over de rol van trainer of leider bij een team. We hebben elkaar allemaal nodig om iedereen het plezier van het voetbal te laten ervaren. Heb je interesse laat het dan weten via tc@cdw.nl

Tenslotte
Alle TC leden hebben aangegeven dit seizoen te gaan stoppen. We hebben daarom geprobeerd zo goed mogelijk nog de teamindeling te maken om zo het volgende seizoen in ieder geval te kunnen opstarten. Dit bericht is hiermee ook een van de laatste acties van de huidige TC en we zullen de komende weken het seizoen nog verder afronden. De opstart van het nieuwe seizoen laten we verder over aan de opvolgers.

Er ontstaat nu dus met spoed voor alle leeftijdscategorieën vacatures. Wil je hier een bijdrage aan leveren meld je dan bij tc@cdw.nl.

Met sportieve groet,
De TC.

Voorlopige teamindeling jeugd