Sponsorloop

Bijgewerkt op 31-3-2020 20:47
 
Team Opbrengst   Bedrijfsnaam Opbrengst
 
Mini’s € 0,00   WITS € 250,00
JO8-1 € 0,00   ING € 250,00
JO8-2 € 0,00   Fraiquin Schilderwerken € 250,00
JO8-3 € 0,00   UWBS Financial Services B.V. € 250,00
JO8-4 € 0,00   BSO Spelerij de Maatjes € 250,00
JO8-5 € 70,00      
JO8-6 € 0,00      
JO9-1 € 0,00      
JO9-2 € 0,00      
JO9-3 € 300,00      
JO9-4 € 0,00      
JO9-5 € 50,00      
JO9-6 € 0,00      
JO10-1 € 0,00      
JO10-2 € 431,00      
JO10-3 € 0,00      
JO10-4 € 0,00      
JO11-1 € 0,00      
JO11-2 € 0,00      
JO11-3 € 0,00      
JO11-4 € 0,00      
JO12-1 € 0,00      
JO12-2 € 0,00      
JO13-1 € 0,00      
JO13-2 € 0,00      
JO13-3 € 0,00      
JO13-4 € 0,00      
         
Teams € 851,00   Bedrijven € 1250,00
Totale opbrengst     € 2101,00