Taakplicht CDW seizoen 2017/2018

Door Sander van Loon op om

Dit bericht is bestemd voor alle (ouders/verzorgers van de) spelende leden van CDW.

Het nieuwe voetbalseizoen is inmiddels van start gegaan. Een nieuw voetbalseizoen betekent ook dat voor ieder spelend lid de taakplicht weer geldt. Met dit bericht willen wij iedereen wijzen op de spelregels omtrent de taakplicht.

De taakplicht in het kort:

De taakplicht is sinds het seizoen 2014/2015 ingevoerd bij CDW. De reden hiervoor is dat CDW (net als veel andere sportverenigingen) een tekort aan vrijwilligers had/heeft om de club draaiende te houden. Het toenmalig bestuur stond voor het probleem dat de kantine in dat seizoen al meerdere keren dicht was door een gebrek aan vrijwilligers. Op de algemene ledenvergadering (ALV) heeft het bestuur toen meerdere opties voorgelegd aan de leden van CDW. Een optie was om kantinepersoneel extern te werven, met als resultaat een contributieverhoging voor alle leden van CDW. Een andere optie was dat de leden van CDW de keuze hebben tussen (verplicht) vrijwilligerswerk te verrichten of voor afkoop (lees contributieverhoging) te kiezen. De vaste vrijwilligers zijn in deze optie vrijgesteld van de taakplicht. Op de ALV is toen besloten om de laatste optie, de huidige taakplicht, in te voeren bij CDW.

Wat betekent dit voor ieder spelend lid bij CDW?

Ieder(e) (ouder/verzorger van een) spelend lid heeft voor de taakplicht de keuze uit 3 opties:

  • De ouder/verzorger van het spelend lid of het spelend lid zelf is in het seizoen 2017/2018 een vaste vrijwilliger bij CDW. In dat geval is het spelend lid vrijgesteld van de taakplicht.
  • (De ouder/verzorger van) het spelend lid kiest voor afkoop. Dit kost €75. Aan het eind van het seizoen zal een automatische incasso plaatsvinden.
  • (De ouder/verzorger van) het spelend lid kiest voor het uitvoeren van de taakplicht. In dat geval voert (de ouder/verzorger van) het spelend lid 8 uur aan vrijwilligerstaken uit bij CDW. Als aan het eind van het seizoen blijkt dat (de ouder/verzorger van) het spelend lid zowel geen vrijwilligerstaken heeft uitgevoerd als geen vaste vrijwilliger is, dan zal ook een automatische incasso van €75 plaatsvinden.

Van iedereen wordt verwacht dat zij hun keuze bekend maken in een mail aan lennard.nienhaus@outlook.com.

Wanneer ben je vaste vrijwilliger?

Vaste vrijwilligers zijn degenen die structureel vele uren bezig zijn in commissies, elftalbegeleiding en/of bestuur binnen CDW. Voor vaste vrijwilligers vervalt de taakplicht.

Denk aan:
Leider en/of trainer van een team
Leden van bestuur en commissies, zoals: Technische Commissie, Wedstrijdcommissie, Kantine, Sponsoring, Accommodatie, Toernooien , Evenementen e.d.
Leidinggevenden in de kantine
Vaste scheidsrechters
Vaste leden wedstrijdsecretariaat
Vaste EHBO-ers
Permanente andere taken

Wie voert de taakplicht uit?

Alle spelende leden van 18 jaar en ouder, voor zover ze niet al actief zijn als vaste vrijwilliger. Ouder(s) / verzorger(s) / een ander (zoals opa/oma) voor de jeugdleden onder de 18 jaar. Bij geschiktheid kan een jeugdlid vanaf 12 jaar als bijvoorbeeld scheidsrechter zelf zijn taakplicht vervullen.

Wat voor vrijwilligerstaken kan je uitvoeren voor de taakplicht?

Voor de meeste (ouders/verzorgers van de) spelende leden zal de taakplicht bestaan uit het draaien van 2 kantinediensten van 4 uur (8 uur in totaal). Daarnaast zijn ook beperkt de volgende taakplichtdiensten mogelijk: EHBO, Herstelwerkzaamheden, Opruimplicht, Wafels bakken, Scheidsrechter (vanaf 12 jaar), commissielid zoals: Vrienden van CDW, Kascommissie, toernooicommissie, (jeugd) activiteitencommissie.

Hoe kan je je opgeven voor een kantinedienst?

In principe wordt er elke zaterdag gevoetbald bij CDW en zal de kantine ook elke zaterdag open zijn tot en met juni 2017. De bezetting van de kantine bestaat op zaterdag uit 3 shifts:

  • Ochtend: 00 – 12.00
  • Middag: 45 – 16.00
  • Avond: 45 – 19.30

Wanneer je kiest voor het draaien van kantinediensten, dan kan je een voorkeursdag (+shift) doorgeven in een mail aan lennard.nienhaus@outlook.com.

Op de CDW-site is het kantinerooster te vinden. In dit rooster is te zien op welke dagen (+ shifts) nog plekken open staan voor het draaien van een kantinedienst. Het is dan mogelijk om je in te tekenen op het rooster.

Een tip is om je op te geven samen met een vriend(in), kennis of teamgenoot voor een kantinedienst, zodat de kantinedienst draaien gezelliger wordt!

Wil je leidinggevende worden van de kantine?

Op dit moment heeft CDW een groep van 18 leidinggevenden. Een leidinggevende van de kantine houdt in dat deze persoon weet hoe het achter de bar aan toe gaat. Dit zijn zaken als weten waar de voorraad ligt als bijvoorbeeld de koffiebekers op zijn, hoe de vaatwasser werkt of hoe een fust bier vervangen wordt. Dit zijn geen lastige zaken, maar vooral een gevalletje van “het een keer gezien hebben”.

Als het je leuk lijkt om eens in de zoveel tijd een kantinedienst te draaien, dan kan je je vrijblijvend opgeven als leidinggevende van de kantine. Een nieuwe leidinggevende wordt altijd ingewerkt door een “ervaren” leidinggevende. Daarnaast is de leidinggevende ten alle tijden vrijblijvend. Er zijn geen verplichting om per X-weken een kantinedienst als leidinggevende te draaien. Maar enkel en alleen op de dagen die jijzelf doorgeeft. In principe zal zowel in de middag- als avonddienst altijd minstens 1 leidinggevende aanwezig zijn. In de ochtend draaien altijd 2 spelers uit de selectie (CDW 1, 2 & 3). Deze spelers kunnen worden aangemerkt als leidinggevenden.

Heb jij geen mail ontvangen omtrent de taakplicht?

Als het goed is, hebben alle leden van CDW (inclusief trainers/begeleiders) eind augustus een mail ontvangen omtrent de taakplicht. De mail is per lid gestuurd naar het mailadres dat bij CDW bekend is in de ledenadministratie. Wij hebben gemerkt dat lang niet iedereen de mail heeft ontvangen. Dit kan komen door één van de volgende redenen:

  • Het mailadres dat bekend is bij CDW is fout. (Bij het verzenden van de mails hebben wij veel foutmeldingen van mailadressen ontvangen)
  • Er is een oud mailadres bekend bij CDW. (In de loop van de tijd is van mailadres verandert, en deze wijziging is niet doorgegeven aan CDW)
  • Er is geen mail adres bekend bij CDW.
  • Alleen het mailadres van het kind is bekend bij CDW, hierdoor hebben niet alle ouders/verzorgers de mail ontvangen.

Mocht je geen mail hebben ontvangen, dan kan je je contactgegevens doorgeven in een mail aan lennard.nienhaus@outlook.com.

Alvast bedankt voor je bijdrage!

Namens het bestuur en de ClubCo


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*