Voorlopige teamindelingen 2019-2020 (update)

Door Sander van Loon op om

Beleid teamindelingen seizoen 2019 – 2020

In de visie van onze vereniging op voetbal staan het domineren van de wedstrijd, aanvallend voetbal, eigen initiatief en spelplezier voorop. Concreet gaat dit betekenen dat iedere speler aangemoedigd wordt met durf en zelfvertrouwen te voetballen. Op elk niveau en in elke spelsituatie worden spelers gestimuleerd een oplossing te vinden. Het doel is dat iedere speler met veel plezier en voetbalbeleving zijn of haar top bereikt.

Om dit te bereiken stellen we de individuele ontwikkeling voorop. Voor iedere speler wordt een individueel programma samengesteld om tot unieke optimale ontwikkeling en als gevolg van onze aanpak tot mooie resultaten te kunnen komen. Training en wedstrijd zullen daarop aansluiten. Spelers zullen op het voor hen geschikt geachte niveau gaan trainen en spelen. Niet de leeftijd zal hierin leidend zijn, maar het moment in de ontwikkelingsfase.

Het kader is een prachtig trainingsprogramma voor de jeugd van 5 tot 19 jaar. De trainers en spelers werken in dat programma met een doorlopende leerlijn met concrete doelen en een jaarplanning om zo goed te werken aan de voetbalontwikkeling van de trainers, de spelers en de teams.

Om de spelers optimaal te faciliteren zullen onze technische commissie samen met gekwalificeerde trainers en specialisten zorgen voor intensieve ondersteuning van de trainers en de spelers. Hiermee worden ze zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun persoonlijke doelen. Het biedt trainers en spelers richting en motivatie in het toewerken naar een eindresultaat.

Elk niveau heeft daarbij zijn eigen eisen. Om de persoonlijke ontwikkeling breed te ondersteunen zal er veel aandacht zijn voor goede technische en fysieke vaardigheden. Balcontrole, (handelings)snelheid, beweeglijkheid, uithoudingsvermogen en tactiek zijn daarin belangrijke pijlers. In ons leerplan komt dit methodisch en passend bij de leeftijd aan bod.

Indelingen

Op basis van bovenstaande visie is de TC de afgelopen periode erg druk bezig geweest met het selecteren van trainers en het samenstellen van de teamindelingen voor het komend seizoen. Zoals elk jaar is dit weer een behoorlijke puzzel met veel uitdagingen. De teamindeling is nog voorlopig, maar de TC kan al wel het volgende aangeven omtrent de teamindelingen:

  • De persoonlijke ontwikkeling van de speler staat zoals aangegeven centraal. Er wordt daarom ook wel gesproken van de voetbalacademie / voetbalscholing door de hele jeugd heen.
  • Voor de onderbouw (JO8 t/m JO11) wordt met name ingedeeld op leeftijd, maar wordt spelenderwijs ook al gekeken naar ontwikkelingsniveau en uitdaging.
  • Voor de middenbouw en bovenbouw (JO12 t/m JO19) wordt al meer naar het ontwikkelingsmoment waarbij tevens de teamaantallen en de leeftijden worden bekeken.

Het streven van de TC is om na de pré-voorbereiding (die loopt van half juni tot half juli) de defintieve teamindeling bekend te maken. Voor vragen en/of opmerkingen omtrent de teamindeling kunt u terecht bij de TC, bereikbaar via tc@cdw.nl.

Teamindelingen 2019-2020

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*