Voorseizoen 2020/2021

Door Sander van Loon op om

Teamindeling seizoen 2020-2021

Het voetbalseizoen 2019/2020 zit er (bijna) op. Een bijzonder seizoen, met een vreemd einde.
We willen met elkaar nu vooruit kijken en onze blik richten op de toekomst. Daarom willen we u graag informeren over onze stappen naar het nieuwe seizoen. In de komende week zullen we het huidige voetbalseizoen afsluiten met de huidige teams en zullen we spelers / ouders informeren over het zogeheten pré-seizoen (voorseizoen) onderweg naar het nieuwe voetbaljaar. In het pré-seizoen trainen de spelers met hun nieuwe voorlopige teams en doen dat in principe één keer in de week.

Op deze manier leert iedereen elkaar alvast kennen en kan er eventueel nog geschoven worden als daar aanleiding voor is. Tijdens de trainingen zullen de trainers van het nieuwe team de spelers (nogmaals) bekijken, zodat er uiteindelijk een weloverwogen teamsamenstelling kan worden gemaakt.

Het pré-seizoen duurt van 8 t/m 28 juni. Mocht een team na 28 juni nog door willen trainen, dan kan dat, alleen na afstemming met de TC / het bestuur.

Het doel van het voorseizoen is om voor iedere speler de juiste plek te vinden, zodat we straks in augustus / september samen met veel voetbalplezier het seizoen kunnen gaan starten. Een leidraad hierbij is ons voetbaltechnisch beleid zoals hieronder kort wordt uitgelegd.

Achterliggend beleid (samenvatting)

In de visie van onze vereniging op voetbal staan het domineren van de wedstrijd, aanvallend voetbal, eigen initiatief en spelplezier voorop. Concreet gaat dit betekenen dat iedere speler aangemoedigd wordt met durf en zelfvertrouwen te voetballen. Op elk niveau en in elke spelsituatie worden spelers gestimuleerd een oplossing te vinden. Het doel is dat iedere speler met veel plezier en voetbalbeleving zijn of haar top bereikt.

Wij streven er naar dat talenten durven uit te blinken, met Attractief, Aanvallend en Agressief  combinatievoetbal. Als dit lukt, stap je als voetballer en als trainer-coach met een voldaan gevoel van het veld. Je hebt plezier en voldoening beleefd aan het spel.

Om dit te bereiken stellen we met name de individuele ontwikkeling voorop. Voor iedere speler wordt een individueel programma samengesteld om tot unieke optimale ontwikkeling en als gevolg van onze aanpak tot mooie resultaten te kunnen komen. Training en wedstrijd zullen daarop aansluiten. Spelers zullen op het voor hen geschikt geachte niveau gaan trainen en spelen. Niet de leeftijd zal hierin leidend zijn, maar het moment in de ontwikkelingsfase.

Het kader is een prachtig trainingsprogramma voor de jeugd van 5 tot 19 jaar door onder andere de VTON-app. De trainers en spelers werken in dat programma met een doorlopende leerlijn met concrete doelen en een jaarplanning om zo goed te werken aan de voetbalontwikkeling van de trainers, de spelers en de teams.

Om de spelers optimaal te faciliteren zal onze Technische Commissie (samen met de trainers en specialisten) zorgen voor intensieve ondersteuning van de trainers en de spelers. Hiermee worden ze zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun persoonlijke doelen. Het biedt trainers en spelers richting en motivatie in het toewerken naar een eindresultaat.

Elk niveau heeft daarbij zijn eigen eisen. Om de persoonlijke ontwikkeling breed te ondersteunen zal er veel aandacht zijn voor goede technische en fysieke vaardigheden. Balcontrole, (handelings)snelheid, beweeglijkheid, uithoudingsvermogen en tactiek zijn daarin belangrijke pijlers. In ons leerplan komt dit methodisch en passend bij de leeftijd aan bod.

Met sportieve groet,
TC CDW


Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

U mag deze HTML tags en attributen gebruiken:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*

*