Voetbalbeleidsplan

In de visie van CDW op voetbal staan het domineren van de wedstrijd, Aanvallend voetbal, eigen initiatief en spelplezier voorop. Concreet gaat dit betekenen dat iedere speler aangemoedigd wordt met durf en zelfvertrouwen te voetballen. Op elk niveau en in elke spelsituatie een oplossing vinden.

Om dit te bereiken stellen we de Individuele ontwikkeling voorop. Voor iedere speler wordt een individueel programma samengesteld om tot unieke optimale ontwikkeling te kunnen komen. Training en wedstrijd zullen daarop aansluiten. Spelers zullen op het voor hen geschikt geachte niveau gaan trainen en spelen. Niet de leeftijd zal hierin leidend zijn maar het moment in de ontwikkelingsfase.

Om de spelers optimaal te faciliteren zullen gekwalificeerde trainers en specialisten van CDW zorgen voor intensieve ondersteuning van de spelers. Hiermee worden ze zelf verantwoordelijk voor het behalen van hun persoonlijke doelen. Het biedt spelers richting en motivatie in het toewerken naar een eindresultaat.

Elk niveau heeft zijn eigen eisen. Om de persoonlijke ontwikkeling breed te ondersteunen zal er veel aandacht zijn voor goede Technische en Fysieke vaardigheden. Balcontrole, (handelings)snelheid, bewegelijkheid, uithoudingsvermogen en tactiek zijn daarin belangrijke pijlers. In ons leerplan komt dit methodisch en passend bij de leeftijd aan bod.

Zonder de hulp van ouders en verzorgers is het voor CDW moeilijk een goede voetbalopleiding aan te bieden. Samenwerking met ouders staat dan ook hoog in het vaandel. De club informeert de spelers en de ouders over de ontwikkeling. Dit doen we middels het VTON speler volgsysteem, persoonlijke gesprekken en het spelerspaspoort. De weekplanning en de ontwikkeling van de speler kan zo worden bekeken.